Samenwerken met Capaz

Capaz combineert financiële slagkracht, juridische expertise met ondernemerschap. Juist die combinatie maakt Capaz de juiste partner voor procesfinanciering. Wij gaan altijd zorgvuldig en gedegen te werk, maar zijn wel in staat snel te beslissen en doortastend op te treden. De lijnen zijn kort, de werkwijze is transparant.

 

Leg uw zaak voor aan Capaz

Leg uw zaak aan ons voor. Als wij net als u geloven in het succes, ontvangt u een investeringsvoorstel. Komen wij tot overeenstemming dan betaalt Capaz vanaf dat moment alle kosten die verband houden met uw proces, inclusief advocaatkosten, deurwaarderskosten en griffierechten.

 

Heldere afspraken

Haalt u uw gelijk, dan is de vergoeding voor Capaz het vooraf afgesproken percentage van  de toegewezen claim, na aftrek van de door ons gemaakte kosten. Daar zijn we heel helder en transparant in. Doorgaans bedraagt de vergoeding 30 procent. Dat betekent dat u in samenwerking met Capaz verreweg het grootste deel van uw vordering tegemoet kunt zien. Valt de uitspraak in uw nadeel uit of blijkt er geen verhaalsmogelijkheid te zijn, dan bent u Capaz geen vergoeding verschuldigd.

Breed netwerk aan deskundigen

De financiële ondersteuning is één aspect van de samenwerking met Capaz. De juridische en procesmatige ondersteuning is deel twee. Capaz is geen partij in uw zaak, maar beschikt wel over een breed netwerk aan hoogwaardige juridische kennis en ervaring. Wij werken nauw samen met gespecialiseerde advocaten, deskundigen en wetenschappers die desgewenst als extra paar ogen kunnen fungeren voor uw zaak.

Die extra juridische slagkracht kan net het verschil maken in uw zaak. Sterker nog, alleen al het commitment van Capaz aan uw zaak legt extra gewicht in de schaal. De samenwerking met Capaz leidt in ieder geval in verreweg de meeste zaken tot succes. Ons slagingspercentage is bijzonder hoog

 

Overweegt u procesfinanciering en wilt u samenwerken met een deskundige en slagvaardige partner? Bekijk hier hoe beoordeling van uw zaak plaatsvindt of leg uw zaak direct voor aan onze juridisch specialisten.