28-12-2021

Procesfinanciering: dé oplossing in tijden van (financiële) crisis

Imke Verhaegh

 

 

 

 

De coronapandemie houdt de samenleving nog altijd in zijn greep en heeft een enorme weerslag op het bedrijfsleven. Met de intrede van het coronavirus in Nederland en de beperkende maatregelen, moest een deel van de bedrijven de deuren sluiten, werden vervoerstromen beperkt en daalden de consumptie en het vertrouwen in de economie sterk. De gevolgen van de coronacrisis variëren per sector. Ondanks dat de invloed per sector verschilt hebben alle bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis te maken en de langdurigheid van de crisis stelt de veerkracht van het bedrijfsleven op de proef.

 

Het coronavirus en de beperkende maatregelen hebben ertoe geleid dat naar schatting circa 9.300 mkb-bedrijven in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Dit blijkt uit een analyse van De Nederlandsche Bank. Hoewel het steun- en herstelpakket van de overheid een relatief grote impact heeft gehad en de teruggevallen omzet deels heeft gecompenseerd, is de overheidssteun in de meeste gevallen lang niet toereikend geweest. De economie zal op lange termijn langzaam herstellen en veel bedrijven zullen hun financiële middelen zo efficiënt mogelijk moeten aanwenden om overeind te blijven.

 

Veel ondernemers met kansrijke claims zullen omwille van bovenstaande (financiële) redenen afzien van juridische stappen om deze claims te gelde te maken. Door middel van procesfinanciering wordt de mogelijkheid geboden om een kansrijke claim voor de rechter te brengen. Capaz neemt de financiële kant van uw zaak over en betaalt alle kosten van een juridisch proces. Wint u de zaak, dan ontvangt Capaz een vooraf afgesproken percentage van de toegewezen claim. Valt de uitspraak in uw nadeel, dan kost het u niets: no cure, no pay.

27-11-2019

Verplichting advocaat om cliënt te wijzen op de mogelijkheid van procesfinanciering

Marlou Lipman

Recent is er op de website van de Quote een interessant artikel verschenen over procesfinanciering. In dit artikel wordt de wenselijkheid besproken van de verplichting voor advocaten om ondernemers op de mogelijkheid van procesfinanciering te wijzen. In Duitsland is dit al het geval. Het is te vergelijken met de verplichting van advocaten in Nederland om hun cliënten te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Veel ondernemers komen voor deze gefinancierde rechtsbijstand echter niet in aanmerking.

 

Helaas blijven er in Nederland nog te vaak kansrijke rechtszaken liggen omdat de ondernemers op zien tegen de te maken (onvoorspelbare) kosten en zij nog niet bekend zijn met het fenomeen procesfinanciering. Indien er een verplichting voor advocaten komt om hun cliënten op de mogelijkheid van procesfinanciering te wijzen, zullen er minder kansrijke rechtszaken blijven liggen. Ons inziens zou dit dan ook een goede ontwikkeling zijn.

30-04-2019

Slecht beleggingsadvies leidt tot schadevergoeding, aldus Kifid.

Perry Willard

Slecht beleggingsadvies leidt tot schadevergoeding, aldus Kifid.

 

Om gezondheidsredenen laat een ondernemer zich uitkopen uit een familiemaatschap. Met de uitkoopsom wil hij veilig gaan beleggen voor zijn pensioen. Op advies van zijn vertrouwde financieel adviseur koopt hij participaties in een beleggingsproject. Het beleggingsproject gaat vervolgens failliet. Kifid oordeelt dat de adviseur de schade moet vergoeden.

 

Capaz is betrokken bij deze schrijnende zaak, en wij zijn blij met het tot nu toe behaalde resultaat. Het is niet vaak dat het Kifid een zo hoge schadevergoeding toekent. Maar we zijn er nog niet, want uiteraard zal alle geleden schade worden verhaald.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de uitspraak en het nieuwsbericht van Kifid.

1-08-2018

Interview met Capaz in het Gelders Balie Bulletin

Marlou Lipman

 

 

 

 

In de laatste editie van het Gelders Balie Bulletin is een leuk artikel te lezen over Capaz. Perry Willard vertelt hier onder andere over het verlaten van de advocatuur en de oprichting van Capaz Procesfinanciering.

 

Het volledige artikel is hier te lezen.

8-06-2018

Capaz in het Advocatenblad

Marlou Lipman

Onlangs is Capaz geïnterviewd door het Advocatenblad in verband met een artikel over procesfinanciering.

 

Het artikel is inmiddels gepubliceerd en is te lezen via de volgende link:

 

https://www.advocatenblad.nl/2018/06/05/rechtszaak-als-verdienmodel/

 

 

29-01-2018

Procederen een blanco cheque?

Perry Willard

Onzekerheid, daar kunnen ondernemers vaak slecht tegen. Risico’s nemen hoort bij het vak, maar dat betekent niet dat je blind beslissingen neemt en er maar het beste van hoopt. Een beetje houvast en voorspelbaarheid zijn noodzakelijk.

 

In zakelijke overeenkomsten wil je onzekerheid dan ook zoveel mogelijk uitsluiten. Je betaalt een bepaald bedrag voor een product of dienst en weet (min of meer) wat je krijgt. De juridische dienstverlening onttrekt zich vaak aan die logica. Niet alleen is het eindresultaat van alle inspanningen meestal onzeker, het is vooraf ook niet duidelijkheid welk bedrag je uiteindelijk verschuldigd bent. In de overeenkomst verplicht de advocaat of juridisch adviseur zich tot een bepaald inspanning en brengt daarvoor keurig alle gewerkte uren in rekening. Dat voelt voor sommige ondernemers als het overhandigen van een blanco cheque. En dat gevoel kan ik me voorstellen.

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een tegenbeweging op gang is. Geert Potjewijd van De Brauw Blackstone Westbroek noemt het in Het Financieel Dagblad een onomkeerbare trend dat bedrijven vooraf meer zekerheid willen over de te verwachten kosten. Zijn kantoor doet dat bijvoorbeeld door de strategie en de processtappen goed door te spreken met cliënten en dan een totaalprijs of prijs per stap voor te rekenen. Zo ook Van Benthum & Keulen Advocaten die middels hun webapplicatie de Litigation Valuator vooraf inzicht verschaffen in de stappen en de kosten van een procedure. Andere kantoren spreken bijvoorbeeld een vaste pakketprijs af bij relatief ongecompliceerde zaken of een prijsplafond. (zie: https://fd.nl/ondernemen/1209761/advocaat-biedt-klant-meer-houvast-bij-de-rekening)

 

Veel ondernemers zien af van juridische stappen vanwege de onvoorspelbaarheid – niet van de uitkomst van de procedure, maar van de uiteindelijke kosten. Je wilt een goede kosten-batenanalyse kunnen maken van eventueel te ondernemen acties. Enige onzekerheid kun je daarbij accepteren, maar als zowel kosten áls baten onzeker zijn, dan is dat lastig.

 

Dat verklaart waarom procesfinanciering zo interessant is en steeds vanzelfsprekender is in het bedrijfsleven. Een juridisch proces wordt dan veel meer een calculeerbaar risico. Onze opdrachtgevers weten nauwkeurig wat het kost als ze hun recht halen – het vooraf afgesproken percentage van de toegewezen claim. En ze weten ook exact wat het kost ze verliezen of als er geen verhaal mogelijk blijkt – helemaal niets. Daarmee past procesfinanciering perfect binnen het reguliere risicobeheer van een onderneming. Steeds meer komen we in de kaartenbak van bedrijven naast de verzekeringsadviseur, bankmanager, accountant en jurist te zitten. Procesfinanciering is geen exotisch specialisme; het is voor ondernemers een logisch onderdeel van de bedrijfscontinuïteit.

30-11-2017

Procesfinanciering in het nieuws

Perry Willard

Deze week zijn er in het FD een aantal interessante artikelen verschenen over procesfinanciering. De artikelen wil ik graag met u delen:

 

https://fd.nl/ondernemen/1229352/investeerders-zien-massaclaims-als-een-mooie-diversificatie-van-portefeuille

 

https://fd.nl/ondernemen/1229282/commercie-rukt-op-bij-massaclaims

 

https://fd.nl/opinie/1229798/amerikaanse-toestanden-of-niet

17-11-2017

Masterclass procesfinanciering

Perry Willard

Op 4 oktober jl. hebben er door de ING en Capaz Procesfinanciering georganiseerde Masterclasses plaatsgevonden op het Wijnfort te Lent. Een zeer succesvolle bijeenkomst die door de aanwezigen voor wat betreft onze bijdrage is gewaardeerd met een 8,5! Inmiddels is er ook een leuk artikel gepubliceerd over deze bijeenkomst in het magazine Nijmegen Business. Een link naar het artikel treft u hieronder.

 

 

 

 

13-01-2017

Cut to the chase

Perry Willard

Procesfinanciering gaat vooral over geld, zou je denken. Maar de nadruk ligt lang niet altijd alleen op het financieringsgedeelte. Procesfinanciering is het middel om de proceskracht van een cliënte te vergroten. Dat merk ik bijna dagelijks.

 

Natuurlijk is het prettig om financiële back-up te hebben als een procedure langer duurt en dus meer kosten met zich meebrengt. Maar de toegevoegde waarde blijkt ook het extra gewicht dat Capaz in de schaal legt om de balans in het voordeel van onze cliënten te doen omslaan. Een paar zaken ter illustratie, uiteraard zonder op persoonlijke zaakdetails in te gaan.

 

Een (inmiddels) cliënte van Capaz twijfelde of zij een sterke zaak had. De financiën waren voor cliënte geen probleem. Zij had echter weinig zin om veel tijd en geld te besteden aan de zaak zonder enige zekerheid. Daarom nam ze contact met mij op en vroeg mij letterlijk: “Perry, zou jij de zaak willen beoordelen en willen aangeven of jullie als procesfinancier de zaak willen oppakken? Ik deel graag, maar alleen als het uiteindelijk ook iets oplevert. Als jullie het gaan doen dan is er een goede kans van slagen en dan doe ik het ook. Zo niet, dan houdt het voor mij ook op.”

 

In een andere zaak speelde de portemonnee van onze cliënte wel een rol. Op zich ging het om een eenvoudige zaak maar cliënte had geen geld meer om tegen de wederpartij op te boksen. Een complicerende factor was dat de betreffende wederpartij niet of nauwelijks verhaal bood en dus de stap naar de bestuurder en aandeelhouder gemaakt moest worden. Dit was een vermogende partij die met een tactiek van ‘uitroken’ cliënte probeerde af te schepen met een aalmoes. Toen deze wederpartij in een gezamenlijk overleg te horen kreeg dat wij als Capaz de vordering financierden, werd de schikkingsbereidheid ineens veel groter. Uiteindelijk is een voor cliënte meer dan mooi resultaat behaald.

 

Capaz verleent ook procesfinanciering aan zaken die zich in het buitenland afspelen en mijn laatste voorbeeld ziet op zo’n zaak. In dit geval werd er tegen een buitenlandse partij geprocedeerd en ging de discussie over welk recht nu van toepassing was en voor welke rechter (Nederlandse of buitenlandse) de zaak moest worden beslecht. Zo’n discussie kan flink in de papieren lopen – je bent al  gauw tienduizenden euro’s kwijt – en levert veel tijdverlies op. Wij hebben in overleg met de cliënte en de door haar ingeschakelde advocaten besloten die kant niet op te gaan. Daarmee worden veel kosten voorkomen en wordt de materiële rechtsvraag veel sneller beantwoord.

 

Die slagvaardigheid is onze voornaamste kracht. Het gaat ons niet zozeer om de kunst van het procederen, maar om het materiële belang van onze cliënten. Het is niet onze manier om een zak geld klaar te zetten en maar af te wachten hoe een en ander zich ontwikkelt. Wij moeten het ook niet van bluffen hebben. Cut to the chase – gericht op de essentie. We zijn een toegewijde partner, die actief, veelal in samenwerking met de advocaat en adviseurs, tactisch en strategisch slim toewerkt naar de beste oplossing voor onze cliënte.

25-08-2016

Capaz zoekt ambitieuze jurist

Tom Lenting

Nieuwe tak van sport voor klassiek beroep!

Wie rechten studeert, heeft een redelijk vastomlijnd beeld van zijn of haar professionele toekomst. Advocaat, rechter, bedrijfsjurist: heel veel meer smaken zijn er niet. Nu procesfinanciering in Nederland serieus van de grond komt, levert dat juristen een nieuw, uitdagend perspectief op. Als jurist bij een procesfinancier combineer je rechtsinhoudelijk advies met risicoanalyse en zakelijk inzicht. Capaz Procesfinanciering biedt ambitieuze en ondernemende juristen een mooie kans op een veelzijdige, enerverende carrière.

 

Capaz in Nijmegen is sinds begin 2016 actief in de nog vrijwel onontgonnen markt van procesfinanciering. We beleven een vliegende start. Onze ‘caseload’ groeit snel en we hebben dringend behoefte aan versterking. Voor juristen die graag met ons deze veelbelovende markt willen betreden en die zowel inhoud als drive hebben, is dit de perfecte uitdaging. Hier vind je meer informatie over de vacature.