Beoordeling

U kunt als particulier of onderneming een zaak aandragen. In veel gevallen zijn het advocaten, curatoren of adviseurs die cliënten informeren over de voordelen van procesfinanciering. Vaak zijn het juist deze partijen die de zaak aandragen. Zij zien de slagingskans van de zaak, maar merken dat hun cliënt geen tijd of geld kan of wil vrijmaken om de zaak door te zetten. Het financieel belang van uw vordering op de tegenpartij moet minimaal € 200.000 vertegenwoordigen.

 

Snel een beslissing

Als u ons volledig heeft geïnformeerd over uw zaak, nemen wij snel de beslissing: we investeren wel of niet. Ook als Capaz besluit niet te investeren, betaalt u geen beoordelingskosten.  Is de beslissing positief, dan ontvangt u ons investeringsvoorstel. Daarin vindt u ook de afspraak over het vergoedingspercentage als u in het gelijk gesteld wordt.

Wij beoordelen onder meer:

  • de inhoud van de vordering;
  • de waarde van de vordering;
  • de verhaalbaarheid van de vordering;
  • het verwachte tijdspad en de kosten.

 

Uw advocaat blijft uw advocaat. Onze expertise en netwerk stellen wij graag aan u ter beschikking wanneer nodig. Uiteindelijk hebben wij immers hetzelfde belang. Daarbij geeft de samenwerking uw zaak extra juridische slagkracht. De uitgebreide en deskundige beoordeling vooraf blijkt een uitstekende graadmeter voor juridisch succes.

 

Wilt u uw zaak aan ons voorleggen?