Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Capaz B.V. niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel, en/of accuraat is. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Capaz B.V. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.